Eerste bezoek

In de meeste gevallen verwijst de tandarts u door naar de mondhygiëniste. Sinds 2006 is het ook mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken bij de mondhygiënist

Wat neemt U de eerste keer mee

De verwijskaart die u van de tandarts heeft gekregen. Heeft u geen verwijskaart dan kunt u een exemplaar downloaden (zie onder aan deze pagina) en invullen.

Uw verzekeringsgegevens, het BSN-nummer (BurgerServiceNummer) en een geldig identiteitsbewijs. Raadpleeg vooraf uw polisvoorwaarden van uw verzekering zodat u weet of de behandeling voor vergoeding in aanmerking komt.

Een volledig ingevulde gezondheidsvragenlijst, deze staat aan de achterkant van uw verwijskaart die u van de tandarts heeft gekregen Heeft u geen gezondheidsvragenlijst dan kunt u een exemplaar downloaden (zie onder aan deze pagina) en invullen. De toestand van uw gezondheid en eventueel medicijngebruik zijn belangrijk voor onze behandeling. Op de gezondheidsvragenlijst staan vragen waarvan u zich kunt afvragen wat deze met een behandeling bij de mondhygiënist te maken hebben. Toch kunnen ook deze vragen van belang zijn voor de behandeling. De gegevens behandelen wij natuurlijk altijd vertrouwelijk.

Bij het eerste bezoek starten we met een intake. Hierbij verzamelen we de gegevens die van belang zijn om een diagnose te stellen.
Op basis van de diagnose kunnen we een behandelplan maken.

In het behandelplan wordt vastgesteld wat de beste behandeling is in uw situatie. Dat betekent dat wij samen bekijken op welke wijze en op welke termijn wij het gewenste resultaat kunnen bereiken. In het behandelplan nemen wij ook de te verwachten kosten met u door. Tenslotte maken wij samen afspraken over behandeldata.

Uw verwijzende tandarts wordt door ons op de hoogte gehouden van de behandeling middels correspondentie.

verwijskaart

gezondheidsvragenlijst