Het team

Wendy Lips, mondhygiënist, praktijkhoudster

Ik ben in 2002 afgestudeerd aan de Hogeschool Inholland te Amsterdam. Van 2002 tot 2007 werkzaam geweest in een algemene tandartsenpraktijk en een orthodontiepraktijk.

Vanaf 2006 tot heden heb ik mijn eigen vrijgevestigde mondhygienepraktijk.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Mondhygienisten.
Sinds 2008 sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister voor mondhygienisten. Wat betekent dat ik voldoende aan bij- en nascholing doe om mijn deskundigheid en kwaliteit hoog te houden. Zie www.kwaliteitsregistermondhygienisten.nl

 

Joyce van Loon, mondhygienist

In 2011 ben ik afgestudeerd als mondhygiëniste aan de Hogeschool Utrecht. Na het afronden van mijn studie ben ik bij een algemene tandartspraktijk, een vrijgevestigde mondhygiëniste en een parodontologie praktijk gaan werken. Ook ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten.

 


Mondhygiënisten die in het kwaliteitsregister zijn opgenomen:

  • Zetten zich in voor een goede, professionele uitoefening van hun beroep
  • Bezitten het HBO- diploma 'mondhygiënist'
  • Behandelen voldoende patiënten om hun werkervaring op peil te houden
  • Houden hun beroep via (na)scholing op peil
  • Onderschrijven de Gedragscode en het Beroepsprofiel van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten
  • Nemen deel aan de klachtenregeling die voldoet aan de Wet Klachtregeling Cliënten Zorgsector

Zie ook

www.allesoverhetgebit.nl
www.mondhygienisten.nl
www.kwaliteitsregistermondhygienisten.nl